แม่ไม้มวยไทย ๑๕ ท่า

แม่ไม้มวยไทย ๑๕ ท่า

กลที่

ชื่อ

วิธีใช้

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
สลับฟันปลา
ปักษาแหวกรัง
ชวาซัดหอก
อิเหนาแทงกฤช
ยกเขาพระสุเมรุ
ตาเถรค้ำฟัก
มอญยันหลัก
ปักลูกทอย
จระเข้ฟาดหาง
หักงวงไอยรา
นาคาบิดหาง
วิรุณหกกลับ
ดับชวาลา
ขุนยักษ์จับลิง
หักคอเอราวัณ
รับวงนอก
รับวงใน
ศอกวงนอก
ศอกวงใน
ต่อยตั้งหมัดต่ำก้มตัว ๔๕ องศา
ต่อยคางหมัดสูงก้มตัว ๖๐ องศา
รับต่อยด้วยถีบ
รับเตะด้วยศอก
รับต่อยด้วยเตะ
ถองโคนขา
บิดขาจับตีเข่าที่น่อง
รับเตะด้วยถีบ
ปัดหมัดต่อยตอบ
รับ – เตะ – ต่อย – ถอง
โน้มคอตีเข่า

Contact The Instructors Directly

Phone:

Ajarn San (+66)080-762-8628 (ไทย / Thai)
Kru Bin (+66)080-350-1605 (English, Chinese “Mandarin & Cantonese”, Japanese, Spanish)


Email:

bin@muaythaiudon.com
san@muaythaiudon.com

Website by Udon Thani Web Design | Udon Thani Info | Udon Thani News | Udon Thani News